شعر و ادبيات

اردیبهشت، تولد من و نیمکت بلورین

مقدمه فاصله نوشتن‌ها زیاد شده و این گلایه بعضی از دوستان نزدیک را موجب شده که البته حق هم دارند که در این مدت با انرژی خود موجب بالندگی نیمکت شده‌اند. فروردین از دست رفت و اکنون اردیبهشت تلخ عزیز فرارسیده، ماه سعدی و سهراب و قیصر و بهار و … و من. چند روزی بیشتر به تولدم نمانده است. ... ادامه مطلب »