بایگانی برچسب : لگاتوم

ایران در گزارش‌های بین‌المللی

Edit - final- Cover -

            نویسندگان: سعید اسلامی بیدگلی، سارا هداوند انتشارات مدیریت مالی ایران، بهمن ۹۶   “ایران در گزارش‌های بین‌المللی” (۲۰۱۷-۲۰۱۸) کتابی است که به بررسی “گزارش رقابت‌پذیری جهانی”، ” گزارش سهولت کسب‌وکار”، “گزارش توسعه انسانی”، “شاخص رفاه لگاتوم”، “شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت”، ” گزارش شاخص آزادی اقتصادی” و “شاخص ادراک فساد” می‌پردازد. در هر کدام از ... ادامه مطلب »